Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Wojewoda przewodniczył posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
26.05.2020

Wojewoda przewodniczył posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Pod przewodnictwem Wojewody Świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza, odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Przedmiotem obrad WRDS były m.in. rozwiązania zawarte w tzw. tarczy antykryzysowej, projekt Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2020 oraz aktualizacja składu zespołów problemowych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz partnerzy społeczni.