Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Ciuchcia na Ponidziu - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
08.06.2020

Ciuchcia na Ponidziu

W Pińczowie Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz uczestniczył w spotkaniu dotyczącym wznowienia działalności Ciuchci Expres Ponidzie.

Podczas spotkania podpisano list intencyjny - porozumienie Województwa Świętokrzyskiego, Powiatu Jędrzejowskiego oraz ościennych gmin ze wspólnikami Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej Sp. z o.o. List jest deklaracją podjęcia współpracy zmierzającej do przywrócenia działalności słynnej ciuchci z Ponidzia.

Jak podkreślił wojewoda, na Ponidziu rozwinęły się dwa nurty - wodny i kolejowy. 

- Należy podjąć działania, aby oba te kierunki znów prężnie działały. Stąd też dzisiejsze spotkanie, które jest zaczynem do przywrócenia świetności kolejki wąskotorowej. Kolejki z tak ogromnymi tradycjami i historią – mówił podczas spotkania wojewoda.

Po przeprowadzeniu likwidacji spółki, która obecnie zarządza kolejką dojazdową, zostanie ona przejęta przez samorząd województwa przy współfinansowaniu przez samorządy – dotychczasowych wspólników spółki. Prowadzenie kolejki ma zostać powierzone Zespołowi Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.  Kolejka będzie funkcjonować na trasie Jędrzejów – Umianowice – Pińczów.