Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Odporna wiosna w regionie - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
09.06.2020

Odporna wiosna w regionie

Do blisko 80 tysięcy mieszkańców naszego województwa dotarła pomoc żołnierzy 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej w ramach akcji „Odporna Wiosna”. Jej dotychczasowe rezultaty podsumowano podczas konferencji prasowej wojewody Zbigniewa Koniusza i dowódcy brygady płk. Grzegorza Motaka.

Operacja Wojsk Obrony Terytorialnej „Odporna Wiosna” rozpoczęła się w całym kraju 18 marca, a jej celem jest wsparcie działań przeciwkryzysowych w związku z epidemią koronawirusa. W regionie świętokrzyskim zaangażowanych w nią zostało prawie 1000 terytorialsów. Żołnierze wspierali samorządy oraz organizacje pozarządowe, opieką otoczyli seniorów, kombatantów i osoby przebywające w kwarantannie, którym dowozili posiłki, dostarczali leki i środki sanitarne. Pomagano także podopiecznym domów pomocy społecznej.

- Akcja „Odporna Wiosna” dotyczy wszelkich działań związanych z bezpieczeństwem medycznym mieszkańców regionu świętokrzyskiego. Współpraca, jaka rozwinęła się przez te kilka miesięcy, jest modelowym przykładem współdziałania służb cywilnych i wojskowych. Wypracowaliśmy sobie taką formę, która w znakomity sposób wzmacnia nasze przeciwdziałania skutkom epidemii – mówił wojewoda Zbigniew Koniusz.

Na wniosek wojewody żołnierze 10. ŚBOT dostarczali do placówek oświatowych środki do dezynfekcji i ochrony osobistej, a z zasobów Agencji Rezerw Materiałowych przetransportowali ponad 25 ton środków ochrony osobistej do placówek medycznych w województwie. Jak podkreślił dowódca świętokrzyskich terytorialsów płk Grzegorz Motak, jako jedyni w kraju sprawowali oni całodobową opiekę nad chorymi na COVID-19 w starachowickim izolatorium. W dwudziestu jeden placówkach medycznych żołnierze wspierali służby medyczne poprzez pomiar temperatury, saturacji oraz prowadzili triaż. Żołnierze WOT utworzyli ponadto zespoły do pobierania wymazów na obecność koronawirusa, na ich pomoc mogła liczyć również świętokrzyska Policja, którą wspierano podczas patroli prewencyjnych. Odpowiadając na apel centrum krwiodawstwa, ponad 220 żołnierzy oddało prawie 80 litrów krwi.

„Odporna Wiosna” w regionie świętokrzyskim to: blisko 1000 zaangażowanych żołnierzy 10. ŚBOT, 18 tys. rozwiezionych paczek, 320 transportów o wadze 1000 ton, 173 tys. litrów przewiezionych płynów do dezynfekcji (oraz 1 136 482 maseczek, 28 619 przyłbic i gogli), 290 tys. przejechanych kilometrów, blisko 80 tys. ludzi, do których dotarła pomoc, 80 litrów oddanej krwi, ponad 2000 pobranych wymazów.