Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Dyskutowali o rolnictwie - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
17.06.2020

Dyskutowali o rolnictwie

Pod przewodnictwem wojewody Zbigniewa Koniusza obradował Zespół do spraw Rozwoju Wsi.

Głównym tematem spotkania w urzędzie wojewódzkim były sprawy dotyczące ewentualnych niedoborów wody w województwie świętokrzyskim i związanego z tym zagrożenia wystąpienia suszy w rolnictwie.

Powołany przez wojewodę zespół doradczy zajmuje się wspieraniem działalności rolniczej w regionie. Do jego głównych zadań należą m.in. sprawy z zakresu rolnictwa, ogrodnictwa, sadownictwa, skupu płodów rolnych, hodowli, spółdzielczości rolniczej, gospodarki i ochrony gruntów rolnych i leśnych czy zaopatrzenia wsi i rolnictwa w środki produkcji. Członkami Zespołu do spraw Rozwoju Wsi są m.in. przedstawiciele instytucji i organizacji rolniczych oraz związanych z rolnictwem, samorządowcy, reprezentanci związków zawodowych.