Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Dofinansowanie w ramach przewozów autobusowych - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
22.06.2020

Dofinansowanie w ramach przewozów autobusowych

W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim wojewoda Zbigniew Koniusz podpisał z przedstawicielami samorządów umowy dotyczące organizacji przewozów autobusowych.

Dofinansowanie jest przyznawane w formie dopłaty do kwoty deficytu pojedynczej linii komunikacyjnej w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Organizator musi sfinansować ze środków własnych część kosztów usługi w wysokości nie mniejszej niż 10%.

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinasowanie Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2019 r. w skali kraju wyniósł 245 milionów złotych, a w latach kolejnych ma wynosić 200 milionów złotych.

Zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Infrastruktury w dniu 1 sierpnia 2019 r. dla województwa świętokrzyskiego na rok 2019 została przyznana kwota 21 milionów 484 820,55 złotych.

Na podstawie ustawy z dnia 14 maja 2020 roku ustalono dopłatę w kwocie 3 zł do jednego wozokilometra, co stanowi wzrost dopłaty. W pierwszym naborze była to kwota dopłaty 1 zł. Celem funduszu rozwoju przewozów autobusowych jest przede wszystkim przywracanie połączeń autobusowych do rejonów, w których komunikacja zbiorowa nie funkcjonuje lub jest niewystarczająca.

W wyniku obecnego naboru podpisano 24 umowy (17 gmin, 4 powiaty, 2 porozumienia gmin i 1 związek gmin), przy czym dotyczy to 128 linii. Kwota dopłaty wynosi 5 627 435,96 zł, zaś łączna długość linii komunikacyjnych wynosi 4 482,45 km.

Podsumowując spotkanie wojewoda podkreślił, iż -„Rezerwa funduszy na ten cel jest pokaźna i tylko od naszej inwencji – naszej, jako obywateli świętokrzyskiego - będzie zależało, które linie będą jeszcze uruchamiane. Bo to społeczność lokalna najlepiej wie, która linia jest potrzebna”.