Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Wsparcie na pomoc społeczną - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
24.06.2020

Wsparcie na pomoc społeczną

Promesy w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych wręczyła przedstawicielom dziewięciu organizacji pozarządowych z regionu świętokrzyskiego wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Alina Nowak. Łączne wsparcie wynosi blisko 700 tysięcy złotych. W spotkaniu w Bałtowie wziął udział wojewoda Zbigniew Koniusz.

Jak informuje resort rodziny, w ramach programu ASOS dofinansowywane są wszelkiego rodzaju inicjatywy m.in. zajęcia edukacyjne, artystyczne, sportowe, warsztaty zdobywania nowych umiejętności, które służą podnoszeniu jakości życia seniorów. W całej Polsce w ramach tegorocznej edycji programu ASOS dofinansowanych zostanie ponad 300 projektów na łączną kwotę niemal 38 mln zł. W województwie świętokrzyskim w ramach 9 projektów skorzysta blisko 700 osób, w tym 136 osób z niepełnosprawnością w starszym wieku. - Wsparcie seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami jest jednym z priorytetów polityki rodzinnej. Prowadzone na bieżąco działania ministerstwa, w tym powszechnie znane programy „Senior Plus” oraz ASOS, wspierają różnorodne formy aktywności seniorów – podkreśliła Alina Nowak.

Wiceminister wręczyła także promesy na utworzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób niesamodzielnych. Powiat opatowski otrzymał dofinansowanie w wysokości 1.700 tys. zł na utworzenie nowego domu na 60 miejsc, a gmina Bałtów – ponad 444 tys. zł na dom, w którym znajdzie się miejsce dla 20 podopiecznych.

W uroczystości wręczenia promes w Urzędzie Gminy w Bałtowie uczestniczyli parlamentarzyści ziemi świętokrzyskiej.