INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:81 - susza hydrologiczna zlewnia Czarnej, Koprzywianki oraz przyrzecze Wisły (świętokrzyskie) INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:80 - susza hydrologiczna zlewnia Nidy i przyrzecze Wisły (świętokrzyskie) Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Historyczny mural – konkurs MON - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
02.07.2020

Historyczny mural – konkurs MON

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło konkurs pn. HISTORYCZNY MURAL – 1920 POLSKIE ZWYCIĘSTWO DLA WOLNOŚCI EUROPY. Dzięki konkursowi można otrzymać dotacje na działania patriotyczno-edukacyjne i wykonanie muralu upamiętniającego 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej.

Celem konkursu jest m.in. upowszechnienie wiedzy o przebiegu Bitwy Warszawskiej 1920 roku, jej znaczeniu dla Polski, Europy i Świata, a także upamiętnienie bohaterów, żołnierzy i ochotników zaangażowanych w obronę Ojczyzny w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Na realizację zadań MON zaplanowało w sumie 1.500.000 zł.

Konkurs adresowany jest przede wszystkim do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wnioski należy składać do 21 lipca 2020 r.

Zwracam się z prośbą o pomoc w rozpropagowaniu tej informacji na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego, w dostępnych kanałach informacyjnych Urzędu i podległych mu instytucji. Warto zainteresować tym tematem lokalne media. To szansa dla mieszkańców województw, powiatów i gmin na godne uczczenie bohaterów 1920 roku.

 

Wspólnie świętujmy 100-lecie zwycięskiej Bitwy Warszawskiej

 

Szczegółowe informacje o Otwartym Konkursie Ofert w BIP MON i w linku

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/historyczny-mural---1920-polskie-zwyciestwo-dla-wolnosci-europy