INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:78 - gwałtowne wzrosty stanów wody Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Powstanie posterunek policji w Osieku - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
01.07.2020

Powstanie posterunek policji w Osieku

Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz uczestniczył w spotkaniu dotyczącym podpisania umowy na modernizację obiektu, w którym otwarty zostanie posterunek policji w Osieku.

Wojewoda podczas wystąpienia podkreślił, że dzięki obecnie realizowanej polityce i działaniom rządu możemy odtwarzać struktury państwa tam, gdzie zostały zlikwidowane, a otwieranie nowych posterunków policji jest kluczem do sukcesu państwa opiekuńczego. Jak zauważył, instytucja, jaką jest Policja, ma charakter opiekuńczy dla wszystkich obywateli. Przypomniał działania poprzednich rządów, gdy ograniczano działania instytucji strzegących bezpieczeństwa obywateli, licząc na pozorne oszczędności, które nigdy się nie sprawdziły  - Poczucie bezpieczeństwa dla obywateli jest jednym z kluczy do tego, aby państwo normalnie mogło funkcjonować. Dzisiaj jesteśmy świadkami ogłoszenia na pierwszy rzut oka skromnej, ale tak naprawdę przeszło milionowej inwestycji - mówił wojewoda.

Zaznaczył, że ważną funkcją policji jest szeroko pojęta prewencja i to zadanie Świętokrzyska Policja wykonuje w bardzo skuteczny sposób, a przede wszystkim czytelny dla społeczeństwa, bowiem wszystkie wskaźniki mówią o wysokim poziomie bezpieczeństwa - rośnie wykrywalność, a przestępczość spada. Wojewoda, zwracając się do Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinsp. Pawła Dzierżaka, życzył, by było jak najwięcej tego typu spotkań. Zaznaczył, że nowe posterunki powinny być nowoczesne i użyteczne, by łatwiej było pomagać społeczeństwu oraz dostosowane do oczekiwań pracowników, bo to także jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa.