INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:81 - susza hydrologiczna zlewnia Czarnej, Koprzywianki oraz przyrzecze Wisły (świętokrzyskie) INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:80 - susza hydrologiczna zlewnia Nidy i przyrzecze Wisły (świętokrzyskie) Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Dyskutowali o bezpieczeństwie - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
02.07.2020

Dyskutowali o bezpieczeństwie

Pod przewodnictwem wojewody Zbigniewa Koniusza odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Podczas spotkania w urzędzie wojewódzkim członkowie zespołu rozmawiali o aktualnej sytuacji  związanej z epidemią koronawirusa w regionie świętokrzyskim oraz dyskutowali o sposobach zapewnienia bezpieczeństwa wypoczynku dzieci i młodzieży w województwie podczas tegorocznych letnich wakacji.

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego jest organem opiniodawczo-doradczym wojewody w sprawach inicjowania i koordynowania zadań dotyczących przede wszystkim zapobieganiu zagrożeniom związanym z życiem, zdrowiem lub mieniem mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz zagrożeniom środowiska i bezpieczeństwa w regionie.