INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:81 - susza hydrologiczna zlewnia Czarnej, Koprzywianki oraz przyrzecze Wisły (świętokrzyskie) INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:80 - susza hydrologiczna zlewnia Nidy i przyrzecze Wisły (świętokrzyskie) Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Gminne inwestycje drogowe - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
07.07.2020

Gminne inwestycje drogowe

W gminie Krasocin odbyło się uroczyste otwarcie drogi w miejscowości Ludynia. W wydarzeniu wziął udział wojewoda Zbigniew Koniusz, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, parlamentarzyści oraz wójt gminy wraz z radnymi.

Inwestycja została zrealizowana w ramach rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych. Całkowity koszt inwestycji to 153 tysiące 612 złotych. Dofinansowanie w ramach funduszu stanowiło 70% wartości inwestycji.

Dla mieszkańców gminy oraz powiatu włoszczowskiego to bardzo ważna inwestycja, ponieważ stanowi najkrótszą trasę do Kielc i znacznie poprawia komfort podróżowania wszystkim użytkownikom drogi.