INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:81 - susza hydrologiczna zlewnia Czarnej, Koprzywianki oraz przyrzecze Wisły (świętokrzyskie) INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:80 - susza hydrologiczna zlewnia Nidy i przyrzecze Wisły (świętokrzyskie) Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Partnerstwo do spraw wody - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
08.07.2020

Partnerstwo do spraw wody

W Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach odbyło się spotkanie dotyczące powstania nowej inicjatywy „Lokalnych Partnerstw do spraw Wody”. W rozmowach dotyczących działań w ramach tego projektu uczestniczył wojewoda Zbigniew Koniusz.

Temat dotyczący gospodarki wodnej rozpatrywany jest w różnych aspektach. Między innymi jako kwestia związana z suszą, powodziami oraz działaniami dotyczącymi utrzymania zbiorników wodnych, które funkcjonują w naszym województwie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele poszczególnych gmin, powiatów i miast naszego województwa oraz instytucje, które sprawują nadzór nad działalnością tego obszaru z ramienia rządu.

„Lokalne Partnerstwo do spraw Wody”, które ma z czasem rozwijać swoją sieć działalności na wszystkie powiaty, ma na celu zdiagnozowanie stanu gospodarki wodnej oraz wypracowanie metod racjonalnej gospodarki wodą. Szczególne ukierunkowanie działań partnerstwa ma dotyczyć zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody dla mieszkańców, zapewnienie wody na potrzeby rolnictwa i hodowli ryb w stawach, ochrona przed powodzią i suszą, ochrona zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem, utrzymanie lub poprawa stanu ekosystemów wodnych.

„Inicjatywa jaką jest Lokalne Partnerstwo do spraw Wody stwarza możliwość wypracowania pewnych modeli działania. Myślę, że prace będą na tyle owocne, że kiedy przedstawimy wyniki zostaną one zaakceptowane i wykorzystane w naszym kraju” – powiedział na spotkaniu wojewoda Zbigniew Koniusz.