INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:81 - susza hydrologiczna zlewnia Czarnej, Koprzywianki oraz przyrzecze Wisły (świętokrzyskie) INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:80 - susza hydrologiczna zlewnia Nidy i przyrzecze Wisły (świętokrzyskie) Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Rządowe wsparcie dla samorządów - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
10.07.2020

Rządowe wsparcie dla samorządów

Fundusz Dróg Samorządowych w latach 2018-2021 w regionie świętokrzyskim był tematem konferencji prasowej wojewody Zbigniewa Koniusza.

Fundusz jest rządowym wsparciem dla inwestycji na drogach publicznych gminnych i powiatowych. Pozyskane w jego ramach środki mogą być przeznaczone  na remont, przebudowę oraz budowę dróg lokalnych. Podczas naboru w roku 2018 podpisano ze świętokrzyskimi samorządami 53 umowy na łączną kwotę ponad 76 mln 227 tys. zł. Dofinansowanie wyniosło ponad 38 mln zł, a łączna długość wybudowanych, przebudowanych bądź wyremontowanych dróg to 66,57 km. W 2019 roku podpisano 337 umów, co pozwoliło na remont lub przebudowę ponad 380 km dróg. Wartość podpisanych umów to ponad 472 mln zł, z czego rządowe wsparcie wyniosło niemal 282 mln zł.

W 2020 roku podpisano 111 umów na ponad 100,5 mln zł, a dofinansowanie z funduszu to ponad 57 mln 600 tys. zł. Do wykorzystania pozostaje jeszcze 28 458 892 zł. W lipcu tego roku planowane jest ogłoszenie naboru uzupełniającego na dofinansowanie zadań powiatowych i gminnych w 2020 roku w ramach dostępnej kwoty.

Na 2021 rok dla województwa świętokrzyskiego przeznaczono 144 840 886 zł. W ramach tej puli w przyszłym roku zostaną dofinansowane zadania jednoroczne za ponad 86 mln zł. Pozostała kwota – ponad 58 mln 725 tys. zł  – przeznaczona będzie na zadania wieloletnie. Nabór i ocena projektów zostaną dokonane od lipca do września 2020 roku.

Główne cele Funduszu Dróg Samorządowych to przede wszystkim podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz zwiększenie efektywności instytucji publicznych poprzez rozwój bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej. To także poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej. Istotnym dla programu są również zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych oraz wyrównywanie szans rozwojowych regionów i budowanie spójności terytorialnej.

Mówiąc o Funduszu Dróg Samorządowych, wojewoda nawiązał także do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. - Obydwa fundusze znakomicie wpisały się w potrzeby samorządów. Fundusz Inwestycji Lokalnych jest odpowiedzią na sytuację związaną z koronawirusem. Ogromne pieniądze przeznaczono na inwestycje realizowane przez samorządy. Pięć miliardów złotych to duży zastrzyk finansowy na pokrycie tego, co samorządy zamierzały zrobić, a COVID mógł w tym ewentualnie przeszkodzić. Dla województwa świętokrzyskiego w ramach tego funduszu przeznaczono łącznie 229 milionów złotych. Jest to pokaźna kwota, która w zasadzie pokrywa wszystkie potrzeby, jakie samorządy zgłosiły. Obydwa fundusze są komplementarne i spójne w swojej treści – mówił Zbigniew Koniusz.