OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:39 - gwałtowne wzrosty stanów wody Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
14.07.2020

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych

W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim wojewoda Zbigniew Koniusz podpisał z przedstawicielami samorządów umowy na świadczenie usług w ramach programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” oraz „Opieka wytchnieniowa”.

Celem programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepoełnosprawnych” jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych oraz poprawa ich jakości. Wsparciem w ramach programu mogą zostać objęte osoby do 75 roku życia posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami.

Na realizację programu w 2020 roku przeznaczono kwotę 40 mln zł pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Ze środków pokrywane będą koszty związane bezpośrednio z realizacją usług opiekuńczych. W ramach Programu gmina może otrzymać wsparcie finansowe w wysokości do 50 % kosztów realizacji usług opiekuńczych. Udział środków własnych gmin wynosi nie mniej niż 50 % przewidywanych kosztów realizacji usług.

Województwo świętokrzyskie otrzymało na realizację usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych środki w wysokości 3 853 031,70 złotych.

„Opieka wytchnieniowa” to program, który powstał po to, by choć w pewnym stopniu odciążyć opiekunów osób niepełnosprawnych. Uruchomiony został w 2019 roku. W tym roku znacznie rozszerzył swoją działalność poprzez zapewnienie większej liczby godzin usług opieki oraz większej liczby placówek świadczących usługi.

Na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” w 2020 r. przeznaczono 80 mln zł z Funduszu Solidarnościowego. Ze wsparcia mogą skorzystać członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną.

W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe w wysokości do 80 % kosztów realizacji usługi opieki wytchnieniowej. Udział środków własnych gmin/powiatów wynosi nie mniej niż 20 %  przewidywanych kosztów.

Zwracając się do zebranych na sali wojewoda powiedział: -„Państwo stworzyło mechanizm, który pozwala Wam ulżyć tym osobom, które potrzebują wsparcia w opiece nad osobami niepełnosprawnymi. Mnie stwarza przyjemność i komfort działania, ponieważ mogę wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom w tej materii.”

Łącznie na realizację w/w programów podpisano 28 umów.