OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:39 - gwałtowne wzrosty stanów wody Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Drogi z rządowym wsparciem - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
16.07.2020

Drogi z rządowym wsparciem

W gminie Raków odbyło się otwarcie dróg, których remont wykonano dzięki dofinansowaniu z programu Fundusz Dróg Samorządowych. Wspólnie z gospodarzami i mieszkańcami uroczystego otwarcia dróg dokonał wojewoda Zbigniew Koniusz.

Oddane do użytku odcinki to ulica Klasztorna w Rakowie, na której odnowiono nawierzchnię jezdni oraz przebudowano obustronnie chodniki, wykonano odwodnienie drogi oraz przejście dla pieszych. Koszt inwestycji na tym odcinku wyniósł 492 343 złotych, z czego dofinansowanie w ramach FDS stanowiło 50% kosztów inwestycji.

Kolejny odcinek oddany do użytku na terenie gminy to droga w Pągowcu, gdzie również została wymieniona nawierzchnia oraz wykonano pobocza. Dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, podobnie jak w poprzednim projekcie, stanowiło 50% całej kwoty. Łączny koszt inwestycji to 112 658 złotych.

Przebudowa drogi w miejscowości Dębno to projekt, w ramach którego wykonano remont dwóch odcinków dróg z dofinansowaniem z rządowego programu na poziomie 80 %. Całkowity koszt inwestycji to kwota 687 017 złotych.

Mieszkańcy gminy, którzy przybyli na dzisiejsze otwarcie poszczególnych odcinków, zgodnie podkreślali, jak ważne są dla nich przeprowadzone inwestycje i wsparcie, które otrzymali – przede wszystkim ze względu na poprawienie komfortu jazdy dla kierowców, ale i zwiększenie bezpieczeństwa pieszych.