OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:39 - gwałtowne wzrosty stanów wody Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Posiedzenie zespołu - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
21.07.2020

Posiedzenie zespołu

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w regionie oraz działania na wypadek wystąpienia drugiej fali epidemii wirusa SARS-CoV-2 to główne tematy posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Spotkaniu przewodniczył wojewoda Zbigniew Koniusz.

Podczas narady w urzędzie wojewódzkim dokonano m.in. analizy możliwości podmiotów leczniczych oraz innych instytucji w zakresie zwalczania skutków zakażenia koronawirusem oraz omówiono strategię postępowania z pacjentami na terenie województwa świętokrzyskiego, z uwzględnieniem możliwości współdziałania między województwami.