OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:39 - gwałtowne wzrosty stanów wody Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Wsparcie dla domów pomocy społecznej - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
22.07.2020

Wsparcie dla domów pomocy społecznej

Umowy na dofinansowanie domów pomocy społecznej podpisał ze świętokrzyskimi samorządowcami wojewoda Zbigniew Koniusz. Wsparcie - łącznie ponad 1 milion 200 tysięcy złotych - otrzymało 14 powiatów i 2 gminy.

Dofinansowanie dla domów pomocy społecznej w całej Polsce sięgnie 30 milionów złotych, które zostaną przeznaczone na wsparcie bieżącej działalności w czasie epidemii koronawirusa. To także środki m.in. na przyznanie gratyfikacji osobom zatrudnionym w placówkach, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników narażonych na negatywne skutki wystąpienia epidemii. Województwo świętokrzyskie otrzymało 1 206 500 zł z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie dla publicznych domów pomocy społecznej w 14 powiatach i  2 gminach.

- Domy pomocy społecznej znalazły się w szczególnej strefie zagrożenia, ale także w strefie szczególnej troski rządu o pensjonariuszy. Nikt nie ukrywał, że jest to grupa osób narażona na skutki COVID-u. Dzisiejsze umowy dotyczą pieniędzy na działalność 34 domów w regionie. Są to środki przeznaczone zarówno dla pensjonariuszy, jak i  personelu, który zajmuje się podopiecznymi – mówił wojewoda podczas spotkania w urzędzie wojewódzkim.

W województwie świętokrzyskim działają 43 domy pomocy społecznej, w których jest 3 878 miejsc dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych (z tego są to 2 domy gminne i 9 niepublicznych).