Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Uhonorowani za zasługi - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
23.07.2020

Uhonorowani za zasługi

Przyznane przez Prezydenta RP odznaczenia państwowe wręczył wojewoda Zbigniew Koniusz.

Za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał Józef Bzinkowski. Za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej Krzyż Kawalerski został przyznany pośmiertnie Edwardowi Milnerowi, zaś za zasługi w obronie suwerenności i niepodległości Krzyżem Orderu Krzyża Niepodległości została uhonorowana pośmiertnie Bogna Kośmider – w obu tych przypadkach odznaczenia odebrali członkowie rodzin.

Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości został odznaczony, na wniosek wojewody, Mieczysław Bąk. Medal Złoty za Długoletnią Służbę, za wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odebrał z rąk wojewody Lucjan Kowalik. Wojewoda wręczył także Medal „Pro Patria”, przyznawany przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych za zasługi w kultywowaniu pamięci w walce o niepodległość Ojczyzny. Odznaczenie otrzymał Krzysztof Witkowski.

- Wręczone dziś odznaczenia mają jedną wspólną cechę: doceniają wkład uhonorowanych nimi osób w życie nasze i naszej Ojczyzny, jako szeroko rozumianej wspólnoty. Proszę przyjąć wyrazy uznania i serdeczne podziękowanie za troskę o dobro Polski – mówił Zbigniew Koniusz podczas spotkania w urzędzie wojewódzkim.