INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:81 - susza hydrologiczna zlewnia Czarnej, Koprzywianki oraz przyrzecze Wisły (świętokrzyskie) INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:80 - susza hydrologiczna zlewnia Nidy i przyrzecze Wisły (świętokrzyskie) Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Zabytkom na ratunek - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
24.07.2020

Zabytkom na ratunek

Dotacje na prace konserwatorskie lub remontowe przy obiektach zabytkowych w regionie były tematem konferencji prasowej wojewody Zbigniewa Koniusza oraz wojewódzkiego konserwatora zabytków Anny Żak.

Łączna wartość dofinansowań w 2020 roku prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru w województwie świętokrzyskim to 1 550 000 złotych. Przyznano 61 dotacji celowych, a pieniądze trafią do właścicieli bądź posiadaczy zabytków ruchomych i nieruchomych.

- Potrzeby są ogromne. Nasze dziedzictwo narodowe w postaci dóbr kultury, zarówno świeckich, jak i sakralnych, jest nam wszystkim bardzo bliskie. Cieszę się, że możemy pochwalić się tymi realizacjami. Jest ich dużo, nie są to tylko jednorazowe działania, ale także wieloletnie projekty prowadzone po to, by dany zabytek odtworzyć w takim stopniu, jakiego oczekujemy - mówił wojewoda.

Gośćmi spotkania w urzędzie wojewódzkim było trzech beneficjentów zabytkowych dotacji: proboszcz parafii św. Jakuba Starszego w Szczaworyżu, właściciel zabytkowej kamienicy przy ul. Sienkiewicza w Kielcach oraz właściciel zespołu dworsko-parkowego w Śmiłowie.