INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:81 - susza hydrologiczna zlewnia Czarnej, Koprzywianki oraz przyrzecze Wisły (świętokrzyskie) INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:80 - susza hydrologiczna zlewnia Nidy i przyrzecze Wisły (świętokrzyskie) Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Nowe otwarcie - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
24.07.2020

Nowe otwarcie

W Ostrowcu Świętokrzyskim oddano do użytku nowy SOR. W wydarzeniu wziął udział wojewoda Zbigniew Koniusz.

Po blisko dwóch latach od rozpoczęcia budowy dziś dokonano uroczystego otwarcia budynku. Całkowity koszt inwestycji to blisko 12 milionów złotych. Środki finansowe na ten cel zostały pozyskane z ministerialnego konkursu, środków samorządowych oraz środków własnych szpitala.

Oddany do użytku SOR to zwiększenie komfortu zarówno dla pacjentów jak i personelu szpitala. Jak wspominał wojewoda, który bywał na oddziale jako lekarz pogotowia ratunkowego, dzisiejszy dzień to nowe otwarcie na zwiększające się wyzwania w dziedzinie zdrowia.