INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:81 - susza hydrologiczna zlewnia Czarnej, Koprzywianki oraz przyrzecze Wisły (świętokrzyskie) INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:80 - susza hydrologiczna zlewnia Nidy i przyrzecze Wisły (świętokrzyskie) Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Kolejna droga z rządowym wsparciem - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
27.07.2020

Kolejna droga z rządowym wsparciem

W otwarciu przebudowanego odcinka drogi powiatowej Jaworze-Gruszka w gminie Zagnańsk wziął udział wojewoda Zbigniew Koniusz. Inwestycja otrzymała rządowe dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Jak informuje Starostwo Powiatowe w Kielcach, jest to jedna z największych inwestycji drogowych realizowanych w 2019 i 2020 roku z rządowym wsparciem. Koszt zadania „Usprawnienie dostępu do drogi ekspresowej S7 i drogi krajowej nr 73 poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 0297 T i przebudowę drogi powiatowej w miejscowościach Jaworze i Gruszka” wyniósł 8 mln 650 tys. zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to 3 mln zł. Długość oddanego do użytku odcinka drogi to ponad 3,1 km.

Fundusz Dróg Samorządowych jest rządowym wsparciem dla inwestycji na drogach publicznych gminnych i powiatowych. Pozyskane w jego ramach środki mogą być przeznaczone na remont, przebudowę oraz budowę dróg lokalnych. Główne cele programu to przede wszystkim podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz zwiększenie efektywności instytucji publicznych poprzez rozwój bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej. To także poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej. Istotne jest również zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

  • Fot. Starostwo Powiatowe w Kielcach. Fot. Starostwo Powiatowe w Kielcach.
  • Fot. Starostwo Powiatowe w Kielcach. Fot. Starostwo Powiatowe w Kielcach.
  • Fot. Starostwo Powiatowe w Kielcach. Fot. Starostwo Powiatowe w Kielcach.