INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:81 - susza hydrologiczna zlewnia Czarnej, Koprzywianki oraz przyrzecze Wisły (świętokrzyskie) INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:80 - susza hydrologiczna zlewnia Nidy i przyrzecze Wisły (świętokrzyskie) Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Powołanie Młodzieżowej Rady Ekologicznej - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
29.07.2020

Powołanie Młodzieżowej Rady Ekologicznej

Minister Środowiska, przy współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka RP i Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych, powołuje do życia Młodzieżową Radę Ekologiczną działającą przy Ministerstwie Środowiska. Celem projektu jest stworzenie przestrzeni dla dzieci i młodzieży chcących zaangażować się w działania na rzecz ochrony środowiska.

W skład Rady wejdą 32 osoby w wieku pomiędzy 13 a 21 rokiem życia, pochodzące z całej Polski. Inauguracja projektu odbędzie się podczas pierwszego posiedzenia organu we wrześniu bieżącego roku.
Celem projektu jest zaangażowanie młodzieży w działania proekologiczne co pozwoli na zbudowanie w nich większego poczucie odpowiedzialności za otaczające nas środowisko.

Dzięki współpracy z ekspertami i instytucjami podlegającymi Ministerstwu Środowiska uzyskają ekspercką wiedzę i poznają pracę osób aktywnie zaangażowanych w ochronę przyrody. Projekt pozwoli na merytoryczne przygotowanie młodzieżowych liderów ekologii, co pozwoli im działać na poziomach lokalnych w celu budowania świadomości ekologicznej swoich rówieśników.

Rada będzie mieć nie tylko głos doradczy, lecz także będzie dysponować własnym budżetem przeznaczonym na przyznawanie grantów młodzieżowych na proekologiczne projekty i działania.
Rekrutacja prowadzona będzie do 9 września bieżącego roku. Formularz rekrutacyjny oraz więcej informacji na temat projektu odnaleźć można na stronie internetowej Młodzieżowej Rady Ekologicznej: https://mre.srodowisko.gov.pl/

 

 

 

 

 

 

 

 

Żródło: Ministerstwo Środowiska