INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:81 - susza hydrologiczna zlewnia Czarnej, Koprzywianki oraz przyrzecze Wisły (świętokrzyskie) INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:80 - susza hydrologiczna zlewnia Nidy i przyrzecze Wisły (świętokrzyskie) Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Obradował zespół doradczy - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
29.07.2020

Obradował zespół doradczy

Pierwsze posiedzenie zespołu doradczego do spraw lokalnych strategii związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19 odbyło się w urzędzie wojewódzkim. Spotkaniu przewodniczył wojewoda Zbigniew Koniusz.

Doradczy zespół został powołany, w ramach prac Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w związku z możliwością wystąpienia drugiej fali epidemii wirusa SARS-CoV-2. Zadaniem członków zespołu jest współpraca w celu koordynacji całokształtu przedsięwzięć podejmowanych w zakresie przeciwdziałania epidemii na terenie województwa świętokrzyskiego.