INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:81 - susza hydrologiczna zlewnia Czarnej, Koprzywianki oraz przyrzecze Wisły (świętokrzyskie) INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:80 - susza hydrologiczna zlewnia Nidy i przyrzecze Wisły (świętokrzyskie) Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

„Maluch+” 2021: wkrótce ruszy nabór - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
30.07.2020

„Maluch+” 2021: wkrótce ruszy nabór

Do przyszłorocznej edycji programu „Maluch+” nabór ofert rozpocznie się 7 września br. O dofinansowanie mogą się starać zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i osoby prywatne.

W 2021 r. będzie to do 450 mln zł na tworzenie nowych i dofinansowanie funkcjonowania już istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Program ma na celu przede wszystkim zwiększenie dostępności miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki, a także podwyższenie standardów opieki.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej www.gov.pl/web/rodzina/jeszcze-wiecej-zlobkow-i-klubow-dzieciecych.