Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Uroczystości na Wykusie - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
14.09.2020

Uroczystości na Wykusie

Wojewoda Zbigniew Koniusz wziął udział w corocznym spotkaniu poświęconym żołnierzom Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich „Ponury – Nurt”.

Podczas uroczystości na Wykusie zebrały się poczty sztandarowe. Wojewoda Zbigniew Koniusz, przedstawiciele samorządu województwa, policji, wojska, harcerze oraz kombatanci złożyli kwiaty. Wszyscy zebrani wzięli udział w apelu poległych. Podczas uroczystości wręczono również Policyjne Honorowe Odznaki Zasługi im. „Ponurego”.

Polana na Wykusie jest miejscem szczególnym. W czasie II wojny światowej w okolicznych lasach stacjonowali partyzanci płk. cc Jana Piwnika „Ponurego” i mjr. cc Eugeniusza Kaszyńskiego „Nurta”.

Uroczystości na „Wykusie” odbywają się od ponad 60 lat. To właśnie w tym miejscu w 1957 r. odsłonięto kapliczkę z obrazem Matki Boskiej Bolesnej. Na jej ścianach umieszczono pseudonimy poległych bohaterów AK, a na otaczającym murze znajduje się obecnie kilkaset tabliczek z nazwiskami poległych i zmarłych żołnierzy zgrupowań.