Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

90 lat minęło - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
16.09.2020

90 lat minęło

Wicewojewoda Rafał Nowak wziął udział w jubileuszowych obchodach 90. rocznicy powstania Domu Pomocy Społecznej im. Florentyny Malskiej w Kielcach.

Placówka powstała z inicjatywy Florentyny Malskiej, której ostatnią wolą było utworzenie placówki. Początkowo przeznaczona była dla zubożałej inteligencji i starszych pań z ziemiaństwa.

Obecnie w placówce przebywa ponad stu pensjonariuszy, którzy mogą spędzać czas na różnorakich aktywnościach podczas zajęć rekreacyjnych i terapeutycznych.

Na stronie internetowej placówki możemy przeczytać, iż misją Domu Pomocy Społecznejim. Florentyny Malskiej w Kielcach jest ,,Być domem, dającym swoim mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa, zaufania, wsparcia i prawdziwej troski. Ciepły i serdeczny, w którym chce się przebywać do którego chce się wracać, za którym się tęskni... .O którym osoby w nim żyjące i pracujące nie boją się powiedzieć ,,Nasz Dom”.

Życzymy zatem sukcesów w wypełnianiu powierzonej misji przez kolejne dziesięciolecia.