Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Kolejne posiedzenie rady - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
17.09.2020

Kolejne posiedzenie rady

W Filharmonii świętokrzyskiej odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. W obradach uczestniczył również wojewoda Zbigniew Koniusz.

Zgodnie z harmonogramem posiedzenia podczas obrad przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia plenarnego. Głównym tematem spotkania środowego posiedzenia była debata w sprawie wpływu rynku mocy na sektor hutniczy i przemysł obronny. Głos w prawie zajęli zaproszeni eksperci, którzy omówili istotne elementy  związane z tematem zwłaszcza na terenie województwa świętokrzyskiego.

Kolejnym punktem posiedzenia było zaopiniowanie projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+, który uzyskał pozytywną ocenę.

Wojewoda świętokrzyski w rozmowie z dziennikarzami podkreślił, że:  -„WRDS jest istotna, ponieważ rozwiązuje realnie problemy”. Wojewoda przypomniał, iż dzięki wielopoziomowym rozmowom poruszanym również podczas posiedzeń wojewódzkiej rady dialogu udało się rozwiązać między innymi sprawę Dworca PKP w Kielcach. –„Mam nadzieję, że podobnie jak w innych sytuacjach osiągniemy dziś kompromis i konsensus” – powiedział tuż przed obradami wojewoda.