Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Wręczenie odznaczeń za zasługi - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
18.09.2020

Wręczenie odznaczeń za zasługi

Podczas sesji Rady Gminy w Bliżynie wojewoda Zbigniew Koniusz wręczył odznaczenia mieszkańcom gminy.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wojewoda świętokrzyski wręczył Srebrne oraz Brązowy Krzyż Zasługi za  działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Odznaczeni zostali również strażacy Brązowym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Wojewoda serdecznie pogratulował odznaczonym oraz życzył, aby te odznaczenia przyczyniły się do ciągłego wzrostu czynienia dobra na rzecz drugiego człowieka i całej społeczności lokalnej.