Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Pracownicze Plany Kapitałowe - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
18.09.2020

Pracownicze Plany Kapitałowe

W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się wojewódzka konferencja dotycząca Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Konferencje  z cyklu PPK blisko Ciebie odbywają się w każdym województwie. Ich celem jest wsparcie przedsiębiorców w procesie wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych. Spotkanie zrealizowane zostało przez PFR oraz Portal PPK we współpracy z Wojewodą Świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem.

Podczas spotkania zaprezentowano najważniejsze założenia Ustawy o PPK, omówiono zasady wdrożenia programu, a także przedstawiono dotychczasowe doświadczenia z pracodawcami.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny system długoterminowego oszczędzania dla pracowników, realizowany przy współpracy z pracodawcami oraz państwem. Dzięki niemu pracujący mogą w nieskomplikowany sposób zyskać dodatkowe oszczędności.

Obowiązek utworzenia PPK dla pracowników oraz innych osób zatrudnionych wymienionych w ustawie O PPK spoczywa na pracodawcy. Również jednostki sektora finansów publicznych są zobowiązane do wdrożenia PPK w terminie do 10 kwietnia 2021 roku.