Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Studenckie praktyki w urzędzie - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
28.09.2020

Studenckie praktyki w urzędzie

Porozumienie o współpracy w zakresie organizacji praktyk zawodowych dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach podpisał dyrektor generalny Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Marcin Bęben z rektorem UJK prof. Stanisławem Głuszkiem. Gospodarzem spotkania był wojewoda Zbigniew Koniusz.

W dokumencie tym Świętokrzyski Urząd Wojewódzki zadeklarował przyjęcie na praktykę zawodową studentów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach: administracja, bezpieczeństwo narodowe, ekonomia, finanse i rachunkowość, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zdrowie publiczne. W danym roku akademickim urząd wojewódzki przyjmie na praktykę łącznie 30 studentów kieleckiego uniwersytetu.

- Z chęcią przyjmiemy młodzież kształconą przez Państwa. Mam nadzieję, że to, co im w dużej mierze teoretycznie wykładacie, w sposób dobry i dla nich twórczy skonfrontują u nas w urzędzie – mówił wojewoda Zbigniew Koniusz do przedstawicieli uniwersytetu. - Wszelkie szczegóły zostaną uzgodnione z uczelnią. Chcemy elastycznie podejść do tematu. Rektor bądź dziekan wydziału będzie kierował do nas studentów zgodnie z programem kształcenia – podkreślił dyrektor generalny ŚUW Marcin Bęben.