Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Szansa dla Świętokrzyskiego - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szansa dla Świętokrzyskiego

Grażyna Gęsicka, Minister Rozwoju Regionalnego wzięła udział w konferencji poświęconej rozwojowi społeczno-gospodarczemu Polski w nowej perspektywie finansowej UE 2007-2013.

Grażyna Gęsicka, Minister Rozwoju Regionalnego była gościem wojewody Grzegorza Banasia. Wzięła udział w konferencji poświęconej rozwojowi społeczno-gospodarczemu Polski w nowej perspektywie finansowej UE 2007-2013.
Tematyka konferencji dotyczyła głównie wparcia regionów w programie rządu RP „Solidarne Państwo" oraz prezentacji szans województwa świętokrzyskiego w nowym okresie programowania 2007 - 2013.
Uczestniczący w konferencji poseł Przemysław Gosiewski do priorytetowych zadań zaliczył: rozwój infrastruktury drogowej w ramach SPO „Transport" poprzez modernizację drogi nr 7 (a w dalszej perspektywie dróg nr: 74, 42 i 78), utrzymania linii kolejowej nr 8 oraz budowę lotniska. - Zabiegamy, aby znalazły się środki na rozwój szkolnictwa wyższego, zwłaszcza Akademii Świętokrzyskiej na bazie, której ma powstać Uniwersytet Świętokrzyski oraz Politechniki Świętokrzyskiej, tak aby powstał Uniwersytet Technologiczny - mówił poseł. Podkreślił, że należy w większym stopniu wesprzeć małą przedsiębiorczość oraz gospodarstwa rodzinne, których w województwie świętokrzyskim jest najwięcej.
- Wszystkie te inwestycje są możliwe do sfinansowania w ramach różnych programów: Regionalnego Programu Operacyjnego, Kapitału Ludzkiego oraz Polski Wschodniej. Ponadto województwo może również aplikować do innych programów sektorowych i krajowych, w ramach których realizowane są inwestycje o znaczeniu ponadregionalnym - mówiła minister Grażyna Gęsicka. Zaznaczyła, że unijne pieniądze powinny zostać przede wszystkim przeznaczone na projekty najważniejsze dla regionu. Konferencja z udziałem m.in. samorządowców oraz parlamentarzystów odbyła się w Świętokrzyskim Urzędzie wojewódzkim.