Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
10.09.2021

Pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych

W spotkaniu wziął udział Wojewoda Świętokrzyski – Zbigniew Koniusz, który sprawuje funkcję przewodniczącego tejże rady.

Wojewódzka Rada jest organem powołanym do współpracy z wojewodą, w celu opracowania projektu wojewódzkiego planu transformacji w kwestii potrzeb zdrowotnych dotyczących województwa świętokrzyskiego oraz monitorowania i aktualizacji tego planu.

Podczas dzisiejszego posiedzenia wojewoda wręczył  powołania członkom rady. Zostali oni powołani na 5-letnią kadencję i reprezentują różne instytucje, które na co dzień realizują zadania związane z tematyką zdrowia.  Na kadencję zostali powołani następujący członkowie:

Ewa Kopolovets  -  Przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego,
Henryk Domagała - Przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego,
Joanna Wolszczak - Domańska - Przedstawiciel Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
Mariola Drybała - Przedstawiciel Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
Krzysztof Brzeziński - Przedstawiciel Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
Adrian Bochnia - Przedstawiciel Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
Bogumiła Niziołek  - Przedstawiciel Marszałka Województwa Świętokrzyskiego,
Małgorzata Jalowska - Przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego
Ewa Ziemkiewicz - Przedstawiciel Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,
Jarosław Chmielewski - Przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta,
Bożena Moskalewicz - Przedstawiciel Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego,
Kinga Paciorek - Przedstawiciel Ministra Zdrowia.

  • _IMG_9936
  • _IMG_9939
  • _IMG_9947
  • _IMG_9954
  • _IMG_9969
  • _IMG_9976