Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Rozbudowa drogi w Szewcach zakończona - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
13.09.2021

Rozbudowa drogi w Szewcach zakończona

W oficjalnym odbiorze noworozbudowanej drogi w gm. Nowiny, wziął udział wojewoda Zbigniew Koniusz

Projekt pn. Rozbudowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 394 – przedłużenie ul. Marmurowej w Szewcach, Gmina Nowiny w systemie zaprojektuj – wybuduj został zrealizowany przez Gminę Nowiny w ramach umowy nr 271/FDS/B/2019 z dnia 29.11.2019 r., zmienionej aneksem nr 1 z dnia 20.12.2020 r.Projekt przedsięwzięcia zawierał wykonanie nawierzchni o szerokości 5m i budowę przepustu pod koroną drogi. W ramach bezpieczeństwa wykonany został jednostronny chodnik dla pieszych, jednostronne pobocze, montaż znaków drogowych pionowych,jak i poziomych. Dodatkowo wstawiono również bariery ochronne.

Łączna wartość zadania wyniosła 2.500.179,36 zł, z czego dofinansowanie z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 1.075.000,00 zł

  • _IMG_0150
  • _IMG_0154
  • _IMG_0157
  • _IMG_0169