Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

„Student- Wynalazca” podsumowanie konkursu - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
19.09.2022

„Student- Wynalazca” podsumowanie konkursu

Wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz wziął udział w uroczystym podsumowaniu XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student- Wynalazca. Organizatorem przedsięwzięcia jest Politechnika Świętokrzyska.

Promowanie potencjału twórczych rozwiązań studentów polskich uczelni, aktywizacja ich do prowadzenia działalności gospodarczej i badań naukowych oraz integracja środowiska twórców, studentów polskich uczelni to główne założenia Ogólnopolskiego Konkursu Student – Wynalazca, organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską.

Wojewoda Zbigniew Koniusz wziął udział w uroczystym podsumowaniu wyników konkursu, skierowanego do studentów, doktorantów i absolwentów. W przedsięwzięciu zaprezentowano 103 nowatorskie rozwiązania, nadesłane z 19 polskich uczelni. Najwięcej pochodziło z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu- 38 rozwiązań, z Politechniki Świętokrzyskiej -9.

Nagrodą główną w konkursie jest możliwość prezentowania swoich rozwiązań na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie i w Warszawie.

„Potencjał ludzki nie tylko w świętokrzyskim ale także w Polsce jest ogromny. Dobrze się stało, że znaleźli się ludzie którzy zorganizowali tego typu przedsięwzięcie, gdzie możemy uhonorować tych wszystkich, którzy brali udział. Daje to nadzieje, że potencjał ludzi nie jest marnowany”- podkreślił wojewoda Zbigniew Koniusz.  

Podczas 12- letniej edycji zgłoszonych zostało ponad  1170 rozwiązań  przez blisko 2,5 tysiąca twórców. Dominują rozwiązania z nauk biologicznych, medycznych  jak również z obszaru techniki.

„Spektrum działalności, którą zajmują się nasi młodzi wynalazcy jest przeogromny. Dobrze to świadczy o kondycji naszego społeczeństwa. Nie zamykamy się w jednej dziedzinie. Warto wspierać  wszystkich, którzy się angażują”- powiedział wojewoda Zbigniew Koniusz.

W Genewie dotychczas w ciągu 12 lat polscy studenci zdobyli 18 złotych medali, 27 srebrnych i 10 brązowych.

Idea organizacji Konkursu powstała w Politechnice Świętokrzyskiej w 2010 roku. Głównym celem jest zwiększenie stopnia udziału studentów, przyszłych pracowników i pracodawców, w tworzeniu oraz rozwoju gospodarki opartej na innowacjach. Innowacje techniczne są odpowiedzią na potrzeby nowoczesnego społeczeństwa.