Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 103 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Zlewnia Bobrzy) Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Umowy na linie autobusowe - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
28.09.2022

Umowy na linie autobusowe

Czternaście kolejnych linii komunikacyjnych powstanie w regionie świętokrzyskim w wyniku trzeciego tegorocznego naboru wniosków w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Umowy podpisał z samorządowcami wojewoda Zbigniew Koniusz.

Rządowe dofinansowanie otrzymały cztery samorządy: powiat opatowski oraz gminy Pacanów, Rytwiany i Wiślica. Dotacja wynosi ogółem 119 034 zł, a w wyniku zawartych umów utworzonych zostanie 14 linii autobusowych o łącznej długości 416 km, co przekłada się na 39 678 wozokilometrów.

Na terenie powiatu opatowskiego powstanie 7 linii o długości 240 km (wsparcie wynosi 64 292,40 zł). Po trzy linie zostaną utworzone w gminach: Pacanów (łącznie 89,5 km, przy dofinansowaniu w wysokości 32 220 zł) oraz Rytwiany (34,8 km i 5 011,20 zł wsparcia). Gmina Wiślica wzbogaci się o 1 linię komunikacyjną o  długości 51,2 km, na co otrzymała rządową dotację w kwocie 17 510,40 zł.

Dotychczas, od początku funkcjonowania Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w roku 2019 (nie licząc ostatniego tegorocznego naboru uzupełniającego), ze świętokrzyskimi samorządami podpisano 182 umowy, na mocy których utworzono w regionie 810 linii komunikacyjnych o łącznej długości 28 714 km, a  przekazana kwota rządowego dofinansowania to 57 892 838 zł. Tylko w 2022 roku powstało 331 nowych linii o łącznej długości 11 460 km, na które przeznaczono ponad 32 mln zł wsparcia z funduszu.

To bardzo potrzebny program. Liczby mówią same za siebie. Oczekiwania zbiegły się z tym, co samorządy nam zgłaszały. A same zgłoszenia są na tyle dobrze przygotowane, że przechodzą bez większych uwag. Zamykamy rok bardzo dobrze, bo stopień wykorzystania środków na ten program jest satysfakcjonujący i myślę, że nasi obywatele są również zadowoleni z tego, że województwo zostało pokryte tak gęstą siatką połączeń i tzw. białe plamy praktycznie nie istnieją – mówił wojewoda podczas spotkania w urzędzie wojewódzkim.

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej to instrument wsparcia finansowego jednostek samorządu będących organizatorami publicznego transportu zbiorowego. Dzięki nowym połączeniom mieszkańcy - przede wszystkim z mniejszych miejscowości - mają możliwość dotarcia środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek ochrony zdrowia czy instytucji kultury. Zwiększenie siatki połączeń autobusowych stwarza także możliwość znalezienia pracy w miejscowościach, do których dojazd był dotychczas utrudniony lub niemożliwy.