Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

O Powstaniu Styczniowym w IPN - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
24.01.2023

O Powstaniu Styczniowym w IPN

W Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach odbyły się wydarzenia związane z upamiętnieniem 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Prelekcji wygłoszonej przez dr Grażynę Barwinek pt. „Ks. Józef Ćwikliński i duchowieństwo w Powstaniu Styczniowym” wysłuchał wojewoda Zbigniew Koniusz.

Wykład przygotowany dla nauczycieli i przedstawicieli władz wygłosiła wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Chęcinach dr Grażyna Barwinek. W części przeznaczonej dla młodzieży szkolnej, uczniowie wysłuchali prelekcji pt. „Rok krwawej zamieci 1863” oraz sprawdzili swoją wiedzę rozwiązując quiz historyczny.

Krzysztof Szczerba, zastępca dyrektora Oddziału Okręgowego NBP w Kielcach zaprezentował dwie monety kolekcjonerskie wyemitowane w związku z 160. rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego. Na rewersie złotej monety o nominale 200 zł widnieje motyw dekoracyjny z elementami uzbrojenia i sztandarami oraz trójdzielnym herbem powstańczym z ukoronowanym Orłem Białym, litewską Pogonią oraz Michałem Archaniołem symbolizującym Ruś. Na rewersie srebrnej monety o nominale 20 zł widać fragment rysunku Walerego Eljasza-Radzikowskiego „Patrol powstańczy z 1863 r.” przedstawiający grupę polskich powstańców. Z lewej strony umieszczono pieczęć Rządu Narodowego z ukoronowanym trójdzielnym herbem z Orłem, Pogonią i Michałem Archaniołem.

Do 22 lutego 2023 roku w Przystanku Historia można zobaczyć wystawę prac Artura Grottgera, który w artystyczny sposób przedstawił wizję powstania. Na całokształt wystawy składają się trzy cykle: „Warszawa”, „Warszawa II” oraz „Wojna”. Dzieła Grottgera są jednymi z najcenniejszych klejnotów polskiej sztuki patriotycznej. Ukazują dramatyczne epizody powstania i następujące po jego upadku akty zaborczych represji.

  • _DSC00144
  • _DSC00158
  • _DSC00119
  • _DSC00121
  • _DSC00128
  • _DSC00132
  • _DSC00140