Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

„Maluch+” w kolejnej odsłonie - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
25.01.2023

„Maluch+” w kolejnej odsłonie

Do 19 lutego 2023 r. można składać wnioski o dofinansowanie zadań w ramach rządowego programu „Maluch+” 2022-2029. Zasady programu przedstawiono podczas konferencji prasowej wojewody.

Budżet programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”, do którego nabór ogłosił Minister Rodziny i Polityki Społecznej, wynosi niemal 5,5 mld zł. Z tych środków - pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy oraz Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego - finansowane będą działania związane z tworzeniem i funkcjonowaniem miejsc opieki nad dziećmi.

Jak poinformował dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju ŚUW Robert Wzorek, o dofinansowywanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy). Program jest w pierwszej kolejności adresowany do gmin.
Środki finansowe z KPO mogą być przeznaczone na tworzenie miejsc opieki wyłącznie w żłobkach i klubach dziecięcych, w tym miejsc dla dzieci z niepełnosprawnością lub wymagających szczególnej opieki, natomiast ze środków FERS może być dofinansowane tworzenie miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów, w tym miejsc dla dzieci z niepełnosprawnością lub wymagających szczególnej opieki. 

Szczegóły na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-na-zadan-z-zakresu-rozwoju-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3-maluch-2022-2029