Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Nagroda za edukacyjne osiągnięcia - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
25.01.2023

Nagroda za edukacyjne osiągnięcia

Szesnaścioro świętokrzyskich uczniów otrzymało stypendia Ministra Edukacji i Nauki przyznane za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2021/2022. Stypendystom gratulował wojewoda Zbigniew Koniusz.

Ministerialne stypendium jest jedną z form wyróżnienia uczniów odznaczających się szczególnymi osiągnięciami w nauce i sporcie. W tym roku z województwa świętokrzyskiego złożono do Ministerstwa Edukacji i Nauki 67 wniosków o przyznanie takiego stypendium. Ministerstwo doceniło osiągnięcia 16 uczniów, którzy mogą pochwalić się znakomitymi wynikami w różnorodnych dziedzinach edukacji.

Bez właściwie rozwiniętego potencjału młodego człowieka nie ma właściwie rozwiniętej ojczyzny. Każde zdrowe społeczeństwo to społeczeństwo oparte na indywidualnościach – takich, jakimi jesteście wy. Bardzo wam dziękuję, że dążycie do doskonałości. Wzbogacacie nie tylko siebie, ale wszystkich dookoła. Każdy sukces okupiony jest jakąś ceną, nic się nie dzieje bez powodu. Aby coś osiągnąć musicie poświęcać swój czas i wysiłek. Ale zostawiacie wyraźny ślad kroków na mapie waszego życia. Bądźcie tacy, jacy jesteście. Mam nadzieję, że te stypendia to dopiero początek waszej drogi ku doskonałości – mówił wojewoda do stypendystów podczas spotkania w urzędzie wojewódzkim.

Wysokość stypendium to 3 tysiące złotych jednorazowej nagrody. Dyplomy wręczył stypendystom kurator oświaty Kazimierz Mądzik.

Stypendium może być przyznane uczniowi szkoły publicznej i niepublicznej dla młodzieży, publicznej i niepublicznej branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej, uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne. Nagradzani są przede wszystkim laureaci międzynarodowej olimpiady lub laureaci i finaliści olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju, a także laureaci konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe. Stypendia przyznawane są także uczniowi szkoły ponadpodstawowej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki, uczniowi uczestniczącemu w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów (na podstawie regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów) oraz uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym. Stypendium może otrzymać również absolwent wymienionych wyżej szkół, ponieważ jest ono przyznawane za osiągnięcia w minionym roku.