Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Decyzja dla kieleckiego teatru - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
22.05.2023

Decyzja dla kieleckiego teatru

Wojewoda Zbigniew Koniusz przekazał dyrektorowi Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach Michałowi Kotańskiemu decyzję dotyczącą rozbudowy, nadbudowy i przebudowy kieleckiej placówki kulturalnej.

Dokument ten zmienia ostatecznie wydaną wcześniej decyzję odnośnie pozwolenia na przebudowę teatru. Ta obecna decyzja zamyka ostatecznie sprawę, kielecki teatr ma zielone światło na pełną realizację inwestycji – mówił wojewoda podczas konferencji prasowej.

Wnioskiem z 25 lipca 2022 r. Teatr im. S. Żeromskiego wystąpił o zmianę części decyzji prezydenta Kielc z 2019 r., skutkiem czego wydana została - 9 grudnia 2022 r. - kolejna decyzja zmieniająca ostateczną decyzję prezydenta. Od tej decyzji złożone zostało do wojewody odwołanie przez stronę postępowania i jednocześnie właścicielkę sąsiedniej działki.

Po rozpoznaniu odwołania Wojewoda Świętokrzyski wydał 19 maja 2023 r. decyzję, w której w znacznej części utrzymał w mocy decyzję organu I instancji, natomiast w pozostałej części decyzję tę uchylił, rozstrzygając sprawę ostatecznie. Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę wiąże się z faktem zakupu przez teatr sąsiedniej nieruchomości, co pozwoliło zaprojektować w pełni funkcjonalną scenę, wykorzystującą nowoczesne technologie niezbędne dla bezpiecznego funkcjonowania zaplecza sceny.