Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Trening dla samorządowców - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
23.05.2023

Trening dla samorządowców

Realizacja przygotowań obronnych w świetle nowych uregulowań prawnych była tematem treningu doskonalącego dla kierowników organów samorządu terytorialnego. Spotkanie otworzył wojewoda Zbigniew Koniusz.

Przedmiotem treningu były m.in.: organizacja szkolenia obronnego, przebieg kwalifikacji wojskowej na terenie województwa, realizacja zadań związanych ze świadczeniami na rzecz obronności, wsparcie wojsk sojuszniczych, realizacja zadań ochrony zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz zakres współpracy Wojsk Obrony Terytorialnej i administracji samorządowej w realizacji zadań zarządzania kryzysowego.

Wojewoda wskazał na istotne zmiany zachodzące w środowisku bezpieczeństwa. Zaznaczył również, że nowego podejścia do realizowanych zadań obronnych wymaga nowa ustawa o obronie ojczyzny i rozporządzenia wykonawcze wydane na jej podstawie.

Trening był także okazją do doskonalenia współdziałania między terenowymi organami  wykonawczymi Ministra Obrony Narodowej a administracją samorządową w zakresie zabezpieczenia mobilizacyjnego.