Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Gratulacje dla nowych urzędników - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
25.05.2023

Gratulacje dla nowych urzędników

Nowym pracownikom Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego gratulowali ukończenia służby przygotowawczej w służbie cywilnej wojewoda Zbigniew Koniusz oraz dyrektor generalny urzędu Marcin Bęben.

Nowi urzędnicy, po zdaniu końcowego egzaminu, otrzymali zaświadczenia o ukończeniu służby przygotowawczej wraz z życzeniami od wojewody i dyrektora urzędu.

Służbę przygotowawczą w służbie cywilnej odbyło 10 pracowników urzędu. Zgodnie z procedurą egzamin przeprowadziła komisja powołana zarządzeniem Dyrektora Generalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Egzamin ten obejmował 20 pytań testowych, a warunkiem jego zaliczenia było  uzyskanie 70 procent poprawnych odpowiedzi. Kolejny etap polegał na rozmowie, w trakcie której komisja ustalała, czy uczestnicy zrealizowali obowiązki związane z praktyczną częścią służby przygotowawczej. Pytano ich o realizowane zadania, trudności napotykane na stanowisku pracy,  plany dotyczące dalszego rozwoju zawodowego i ewentualnych szkoleń, część pytań dotyczyła także merytorycznych zagadnień, którymi zajmują się w swojej pracy zawodowej.