Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Podsumowano szkolenia proobronne - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
29.11.2023

Podsumowano szkolenia proobronne

Blisko trzy tysiące uczniów z czternastu świętokrzyskich szkół wzięło udział w projekcie „My, młode pokolenie – tobie ojczyzno! Szkolenia proobronne dla uczniów świętokrzyskich placówek oświatowych”. Przedsięwzięcie, zorganizowane pod patronatem wojewody, podsumowano podczas konferencji w urzędzie wojewódzkim.

Tegoroczna, druga edycja projektu – który trwał od września do listopada 2023 r. – była kontynuacją działań podejmowanych w 2022 roku w zakresie przygotowania mieszkańców naszego województwa do prawidłowego reagowania oraz działania w sytuacji konfliktu zbrojnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Bliskość zagrożenia wojennego, a także obraz napływających uchodźców z Ukrainy uzmysłowiły nam jak ważna jest umiejętność posługiwania się bronią palną, znajomością walki wręcz, taktyki działania na wypadek wojny czy sposobami przetrwania w trudnych warunkach. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej i wpisało się w rozszerzoną o przysposobienie obronne podstawę programową przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”.

– Młodzi interesują się sprawami proobronnymi. Z różnych powodów: jedni idą z ciekawości, drudzy - aby poszerzyć swoje horyzonty wiedzy na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Niektórzy idą, aby zobaczyć czy warto wstąpić do formacji mundurowych. Propozycji związanych z obronnością kraju jest mnóstwo dla młodych osób. Także takich, by pokazać że: bez internetu można żyć, w lesie można przetrwać, w trudnych warunkach też nie straszny mróz czy słota. Ważne jest to, co mamy w głowie i czego nauczyliśmy się na tego typu spotkaniach – mówił wojewoda Zbigniew Koniusz.

Tematyka zrealizowanych w tym roku szkoleń dla uczniów świętokrzyskich szkół obejmowała m.in.: zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią, wyszkolenie strzeleckie, taktykę przetrwania na polu walki, organizację schronu, cyberbezpieczeństwo czy pierwszą pomoc przedmedyczną. Podczas konferencji wręczone zostały nagrody dla uczestników drużynowego konkursu strzeleckiego oraz podziękowania dla organizatorów przedsięwzięcia.

Organizatorzy projektu to: kieleckie Stowarzyszenie Aktywności Zawodowej „Passa”, Kuratorium Oświaty, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, 10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej oraz Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji Ośrodek Zamiejscowy w Kielcach. Projekt objęli patronatem honorowym Minister Edukacji i Nauki oraz Wojewoda Świętokrzyski.

W ramach projektu „My, młode pokolenie – tobie ojczyzno!” zrealizowane zostały specjalistyczne szkolenia proobronne w 14 placówkach oświatowych z terenu województwa świętokrzyskiego: I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Śniadeckiego w Kielcach, III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Cypriana Kamila Norwida w Kielcach, V Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach, I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej, Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Bogorii, Zespole Szkół Mechanicznych w Kielcach, Zespole Szkół nr 2 w Kielcach, Zespole Szkół nr 1 w Opatowie, Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej, Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie, Zespole Szkół Informatycznych im. gen. Józefa Hauke-Bosaka Kielcach oraz Świętokrzyskim Centrum Kształcenia „Uniwerek” w Kielcach. W szkoleniach tych uczestniczyło 2.726 uczniów.

Zorganizowane zostały zajęcia praktyczne na strzelnicy dla 140 uczniów placówek biorących udział w projekcie, w ramach których przeprowadzono konkursy strzeleckie. W Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach odbyło się szkolenie proobronne „Bliżej Wojska” dla 140 uczniów i studentów z naszego województwa. Przygotowano także film instruktażowy na temat zasad działania społeczeństwa w przypadku działań zbrojnych w terenie otwartym (przedstawiony został instruktaż dotyczący m.in. udzielania pomocy przedmedycznej na polu walki, przetrwania w terenie czy reagowania w przypadku znalezienia się na linii frontu). Przygotowano również film promujący służbę wojskową, a także broszury edukacyjne dotyczące promocji służby wojskowej i ogólnego instruktażu w zakresie zasad działania na polu walki w terenie otwartym.