Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Bezpieczeństwo imprez sportowych - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
08.02.2024

Bezpieczeństwo imprez sportowych

Posiedzeniu wojewódzkiego zespołu do spraw bezpieczeństwa imprez masowych przewodniczył wicewojewoda Michał Skotnicki. Dyskutowano o sposobach zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas cyklu imprez sportowych w ramach rozgrywek o mistrzostwo PKO Ekstraklasy na kieleckim stadionie Suzuki Arena w rundzie wiosennej sezonu 2023/2024.

W spotkaniu zespołu doradczego wojewody wzięli udział przedstawiciele policji, straży pożarnej, samorządu Kielc, klubu Korona Kielce, sanepidu, służby ochrony kolei oraz urzędu wojewódzkiego.

Jak podkreślają członkowie zespołu, zaplanowanie i zabezpieczenie imprezy masowej to wyzwanie organizacyjne, które obejmuje szereg skoordynowanych działań obejmujących zapewnienie bezpieczeństwa zarówno uczestnikom, jak i widzom.

Podstawowym dokumentem określającym zasady organizowania i zabezpieczenia imprez masowych jest ustawa z 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. W świetle jej przepisów za bezpieczeństwo takiej imprezy odpowiada organizator - przede wszystkim w zakresie spełnienia wymogów dotyczących bezpieczeństwa osób w niej uczestniczących, ochrony porządku publicznego, zabezpieczenia pod względem medycznym oraz zachowania odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych, wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi. Obowiązki w tym zakresie mają również: samorząd, wojewoda, policja, straż pożarna, służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny na obszarach kolejowych, służba zdrowia oraz - w razie potrzeby - inne służby i organy.