Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Spotkanie organizacyjne - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
28.02.2024

Spotkanie organizacyjne

Wojewoda świętokrzyski Józef Bryk otworzył spotkanie zorganizowane z inicjatywy Ministerstwa Finansów. Tematyka dotyczyła międzynarodowych układów odszkodowawczych (tzw. układów indemnizacyjnych).

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Departamentu Prawnego Ministerstwa Finansów, pracownicy Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, a także przedstawiciele starostów i prezydenta Kielc.

Spotkanie ma ułatwić wymianę informacji oraz umożliwić nawiązanie roboczego, bezpośredniego kontaktu między urzędami i ich pracownikami, zajmującymi się tą szczególną sferą regulacji stanu prawnego. Główny cel to usprawnienie i usystematyzowanie współpracy Ministerstwa Finansów ze starostami, by skutecznie zostały uregulowanie prawa majątkowe Skarbu Państwa w stosunku do nieruchomości objętych układami odszkodowawczymi.

Układy indemnizacyjne związane są z faktem przejęcia na rzecz Skarbu Państwa w okresie po zakończeniu II wojny światowej mienia pozostawionego w Polsce przez obywateli państw, z którymi układy powyższe zawierano. Polska w latach 1948-1971 zawarła 12 międzynarodowych umów o uregulowaniu wzajemnych roszczeń finansowych (tzw. układy indemnizacyjne) z rządami Republiki Austrii, Królestwa Belgii, Królestwa Danii, Republiki Francuskiej, Królestwa Grecji, Królestwa Holandii, Kanady, Księstwa Liechtenstein, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Królestwa Norwegii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Konfederacji Szwajcarskiej, Królestwa Szwecji, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii.