Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Sukces programu „Razem bezpieczniej” - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
10.05.2024

Sukces programu „Razem bezpieczniej”

Wszystkie 12 projektów zarekomendowanych przez wojewodę Józefa Bryka i zgłoszonych do drugiego etapu oceny w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, otrzymały wsparcie w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”.

Województwo świętokrzyska otrzyma największe wsparcie w Polsce w wysokości ponad miliona złotych. W całym kraju zrealizowanych zostanie 128 projektów, łączne dofinansowanie to 12 mln zł.

Z dofinansowania skorzystają gminy: Staszów, Ćmielów, Stąporków, Mirzec, Kielce, Busko-Zdrój, Kazimierza Wielka oraz Sandomierz. Ponadto z rządowych pieniędzy swoje projekty zrealizują: powiat starachowicki, Ochotnicza Straż Pożarna w Morawicy, a także Stowarzyszenie Aktywności Zawodowej "PASSA" Kielce.

Dzięki programowi zostaną wybudowane i rozbudowane systemy monitoringu wizyjnego i zmodernizowane przejścia dla pieszych. Powstanie również grupa ratownictwa medycznego oraz zostaną zrealizowane projekty mające na celu podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania.

Umowy z beneficjentami zostaną podpisane w najbliższym czasie.