OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 189 - Opady marznące, Oblodzenie Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Kibicuj bezpiecznie - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
05.05.2015

Kibicuj bezpiecznie

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło konkurs „Kibicuję bezpiecznie”. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 maja, a dla zwycięzców przeznaczono łącznie 120 tys. złotych.

Przedsięwzięcie jest skierowane do gmin i powiatów, które w drodze dofinansowania podejmą się realizacji zadań z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, poprzez promowanie bezpieczeństwa imprez sportowych. Konkurs ma na celu wyłonienie podmiotów, które w swych działaniach skupią się w szczególności na popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży zasady fair play oraz zasad kulturalnego i bezpiecznego kibicowania, propagowaniu wiedzy w zakresie konsekwencji prawnych wiążących się z niewłaściwym zachowaniem podczas imprez sportowych, a także kształtowaniu wśród dzieci i młodzieży nawyków prawidłowego zachowania się podczas kibicowania.

Formuła konkursu przewiduje dwuetapowość. Projekty należy nadsyłać do 30 maja 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - Wydział Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego, z dopiskiem: Konkurs „Kibicuję bezpiecznie”. Wojewoda spośród nadesłanych projektów wyłoni dwa najlepsze projekty i prześle je do MSW w celu wyłonienia zwycięzców. Formalnym warunkiem dopuszczenia do udziału w konkursie jest nadesłanie projektu, którego objętość nie powinna przekroczyć 15 stron maszynopisu (wraz z załącznikami). W ramach konkursu przewidziano kwotę 120.000 zł., z czego za zajęcie I miejsca - 60.000 zł., II miejsca - 40.000 zł,  III miejsca - 20.000 zł.

Regulamin konkursu, wraz z załącznikami do pobrania, jest dostępny na stronie internetowej MSW.

Szczegółowych informacji udziela Maciej Pańpuch, pełnomocnik wojewody ds. ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań - tel. 691 994 277.

 

Wniosek konkursowy