Zlot harcerzy - Biuro prasowe - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Biuro prasowe

Aktualnie znajdujesz się na:

Zlot harcerzy

Uczestników V Zlotu Kadry Związku Harcerstwa Polskiego odwiedziła wojewoda Agata Wojtyszek. Kilkudniowe spotkanie odbyło się w Parku Etnograficznym w Tokarni.

Zlot Kadry Związku Harcerstwa Polskiego to największa cykliczna akcja szkoleniowa organizowana przez władze centralne organizacji. Odbywa się co dwa lata. Celem spotkania kadry jest doskonalenie jakości przywództwa harcerskich liderów, poprzez rozwijanie takich umiejętności, jak efektywna komunikacja, kierowanie ludźmi, motywowanie oraz dyskusja dotycząca kluczowych zagadnień organizacji.

W tegorocznym Zlocie wzięło udział ponad 300 instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego, którzy do podkieleckiej Tokarni przyjechali z całego kraju.