Informacja dla uczestników spotkań i uroczystości organizowanych przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach - Klauzula informacyjna - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Klauzula informacyjna

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja dla uczestników spotkań i uroczystości organizowanych przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Uprzejmie informujemy, że podczas spotkań / konferencji i uroczystości organizowanych przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach są  wykonywane fotorelacje lub zapisy filmowe, które mogą być rozpowszechniane w różnych formach m.in. za pośrednictwem strony internetowej urzędu, portalu społecznościowego Facebook ŚUW, materiałów informacyjnych oraz publikacji w wydawanych przez wojewodę czasopismach. W/w wydarzenia związane mogą być z rozpowszechnianiem wizerunku osób uczestniczących w nich.

Osoby wchodzące na spotkanie lub uroczystość wyrażają zgodę na wykonywanie fotorelacji lub zapisu filmowego przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach w celu dokumentacji wydarzeń z udziałem Wojewody Świętokrzyskiego i Wicewojewody Świętokrzyskiego, przedstawicieli urzędu. Związane jest to z prowadzeniem polityki informacyjnej Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, w tym publicznego prezentowania działań organów administracji rządowej oraz organizowania kontaktów publicznych organów administracji rządowej, realizowanych z udziałem lub za pośrednictwem środków masowego przekazu zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Osoby, które nie wyrażają zgody, aby ich wizerunek był rozpowszechniany w podanych powyżej celach, a nie będą w fotorelacji lub zapisie filmowym stanowić jedynie szczegółu całości np.: zgromadzenia, krajobrazu czy imprezy publicznej lub plenerowej (art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) proszone są o zgłoszenie tego faktu do Biura Wojewody, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, pok. 225, tel. 41 342 13 29.

Odbiorcą danych osobowych w zakresie rozpowszechnianego wizerunku może być każdy, kto zapozna się z fotografią lub zapisem filmowym.