OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 154 - Silny deszcz z burzami (stopień 1), Burze (stopień 2 i 1), Upał (stopień 2) Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 194 - gwałtowne wzrosty stanów wody [Wisła od Dęblina do ujścia Narwi, Pilica] Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 193 - gwałtowne wzrosty stanów wody [Wisła od ujścia Kamiennej do Dęblina, Pilica) Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 299 - gwałtowne wzrosty stanów wody [zlewnie Nidy, Czarnej (Staszowskiej) oraz Kamiennej] Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Informacja dla uczestników spotkań i uroczystości organizowanych przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach - Klauzula informacyjna - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Klauzula informacyjna

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja dla uczestników spotkań i uroczystości organizowanych przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Uprzejmie informujemy, że podczas spotkań /konferencji i uroczystości organizowanych przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach mogą być wykonywane fotorelacje lub zapisy filmowe, które mogą być rozpowszechniane w różnych formach m.in. za pośrednictwem strony internetowej Urzędu, portalu społecznościowego Facebook ŚUW, materiałów informacyjnych oraz publikacji w wydawanych przez Wojewodę czasopismach. W/w wydarzenia związane mogą być z rozpowszechnianiem wizerunku osób uczestniczących w nich.

Osoby wchodzące na spotkanie lub uroczystość wyrażają zgodę na wykonywanie fotorelacji lub zapisu filmowego przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach w celu dokumentacji wydarzeń z udziałem Wojewody Świętokrzyskiego i Wicewojewody Świętokrzyskiego, przedstawicieli Urzędu, co związane jest z prowadzeniem polityki informacyjnej Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, w tym publicznego prezentowania działań organów administracji rządowej oraz organizowania kontaktów publicznych organów administracji rządowej, realizowanych z udziałem lub za pośrednictwem środków masowego przekazu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem Twoich danych jest Wojewoda Świętokrzyski, którego siedzibą jest Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce e-mail: wojewoda@kielce.uw.gov.pl, tel. 41 3421266
  2. Powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się z skontaktować w formie pisemnej na adres:

                   Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce,  e-mail: iod@kielce.uw.gov.pl  

 

  1. Twój wizerunek będzie przetwarzany w celu dokumentowania i rozpowszechniania informacji o działaniach podejmowanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego i  Wicewojewodę Świętokrzyskiego oraz przedstawicieli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  2. Odbiorcą danych osobowych może być każdy kto zapozna się ze zdjęciami, fotorelacjami lub filmami upublicznionymi na stronie internetowej oraz na profilach Urzędu w mediach społecznościowych.
  3. Udział w wydarzeniach i tym samym udostępnienie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniach.
  4. Jeżeli wizerunek osoby nie będzie stanowił jedynie szczegółu całości, takiej jak udział w imprezie publicznej lub plenerowej, zgromadzenie lub krajobraz (art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) to każdej osobie przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego wizerunku. Osoby, które nie wyrażają zgody, proszone są o zgłoszenie tego faktu na sekretariat Biura Wojewody, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, pok.126, tel. 41 342 12 32
  5. Dane te nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu i nie będą transferowane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
  6. Każdemu przysługuje również prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Każdy ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych.