OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:39 - gwałtowne wzrosty stanów wody Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

„Bezpieczny i Aktywny Senior” - kampania Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl