Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

"Senior+" - dodatkowy formularz do wniosku - moduł I - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Senior+" - dodatkowy formularz do wniosku - moduł I

UWAGA – Wojewoda publikuje dodatkowy formularz do wniosku SENIOR+  MODUŁ I

Działając na podstawie rozdziału V pkt.5 ppkt 3 Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020 przyjętego Uchwałą nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior-Wigor” na lata 2015-2020 (M.P. 2015 poz. 341 ze zm.) w brzmieniu ustanowionym Uchwałą nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 roku (M.P. 2016 poz. 157) Wojewoda Świętokrzyski ogłasza konieczność załączenia do oferty „SENIOR+” dla MODUŁU I kalkulacji kosztów w układzie paragrafowym zgodnie z załączonym wzorem formularza.

Formularz powinien odzwierciedlać dane wskazane w tabeli finansowej znajdującej się w treści oferty.

W przypadku pytań dotyczących Programu Senior+ oraz treści formularza do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia: Anna Korcipa i Grzegorz Trapcia – tel. 41 342 14 57 oraz Sławomir Ciaś – tel. 41 342 19 49.

Plik do pobrania