Krajowa Administracja Skarbowa od 1 marca - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Krajowa Administracja Skarbowa od 1 marca

1 marca 2017 roku utworzona została Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) w miejsce działających dotychczas struktur: administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej. Zmiany umożliwią lepsze wykorzystanie ich zasobów kadrowych, finansowych i organizacyjnych. Minister właściwy ds. finansów publicznych jest odpowiedzialny za koordynowanie i współdziałanie w kształtowaniu polityki państwa w zakresie zadań KAS. Połączoną administracją kieruje szef KAS. Reforma weszła  w życie 1 marca 2017 r. na podstawie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Szczególowe informacje dot. Krajowej Administracji Skarbowej.